Villkor

Användarvillkor

Senast uppdaterad: 2023-08-31

Vänligen läs dessa användarvillkor ("Villkor", "Användarvillkor") noggrant innan du använder webbplatsen HopeStudy.se och HopeChannels mobilapplikation (tillsammans, eller individuellt, "Tjänsten") som drivs av Sjundedags Adventistsamfundet ("oss", "vi", eller "vår").

Din tillgång till och användning av tjänsten är villkorad av att du accepterar och följer dessa villkor. Dessa villkor gäller för alla besökare, användare och andra som vill komma åt eller använda tjänsten.
Genom att få tillgång till eller använda tjänsten samtycker du till att vara bunden av dessa villkor. Om du inte håller med om någon del av villkoren har du inte tillstånd att komma åt tjänsten.

Konton

När du skapar ett konto hos oss garanterar du att du är över 18 år och att den information du ger oss är korrekt, fullständig och aktuell vid alla tidpunkter. Felaktig, ofullständig eller föråldrad information kan leda till omedelbar uppsägning av ditt konto på tjänsten.

Du är ansvarig för att upprätthålla sekretessen för ditt konto och lösenord, inklusive men inte begränsat till begränsningen av åtkomst till din dator och/eller konto. Du samtycker till att ta ansvar för alla aktiviteter eller åtgärder som sker under ditt konto och/eller lösenord, oavsett om ditt lösenord är med vår tjänst eller en tredje parts tjänst. Du måste meddela oss omedelbart när du blir medveten om något brott mot säkerheten eller obehörig användning av ditt konto.
Du får inte använda som användarnamn namnet på en annan person, enhet eller som inte är lagligt tillgängligt för användning, ett namn eller varumärke som omfattas av några rättigheter för en annan person eller enhet än du, utan lämpligt tillstånd. Du får inte använda ett namn som är stötande, vulgärt eller oanständigt som användarnamn.

Immateriella rättigheter

Tjänsten och dess ursprungliga innehåll, funktioner och funktionalitet är och kommer att förbli exklusiv egendom för Sjundedags Adventistsamfundet och dess licensgivare. Tjänsten är skyddad av upphovsrätt, varumärken och andra lagar i både USA och andra länder. Våra varumärken får inte användas i samband med någon produkt eller tjänst utan föregående skriftligt medgivande från Sjundedags Adventistsamfundet.

Länkar till andra webbplatser

Vår tjänst kan innehålla länkar till tredje parts webbplatser eller tjänster som inte ägs eller kontrolleras av Sjundedags Adventistsamfundet.

Sjundedags Adventistsamfundet har ingen kontroll över, och tar inget ansvar för innehåll, sekretesspolicyer, eller ageranden av någon tredje parts webbplatser eller tjänster. Vi garanterar inte utbudet av någon av dessa enheter/individer eller deras webbplatser.
Du bekräftar och samtycker till att Sjundedags Adventistsamfundet inte ska vara ansvarig eller ansvarig, direkt eller indirekt, för någon skada eller förlust som orsakats eller påstås orsakas av eller i samband med användning av eller beroende av sådant innehåll, varor eller tjänster tillgängliga på eller genom någon sådan tredje parts webbplatser eller tjänster.
Vi rekommenderar starkt att du läser användarvillkoren och integritetspolicyn för alla webbplatser eller tjänster från tredje part som du besöker.

Uppsägning

Vi kan säga upp eller stänga av ditt konto och spärra åtkomst till tjänsten omedelbart, utan föregående meddelande eller ansvar, efter eget godtycke, av vilken anledning som helst och utan begränsning, inklusive men inte begränsat till brott mot villkoren.

Om du vill avsluta ditt konto kan du helt enkelt sluta använda tjänsten.
Alla bestämmelser i villkoren som till sin natur ska gälla även efter uppsägning ska gälla även efter uppsägning, inklusive, utan begränsning, bestämmelser om äganderätt, friskrivning från garanti, skadestånd och ansvarsbegränsningar.

Skadestånd

Du samtycker till att försvara, ersätta och hålla Sjundedags Adventistsamfundet och dess licenstagare och licensgivare, och deras anställda, entreprenörer, agenter, tjänstemän och direktörer, från och mot alla krav, skador, skyldigheter, förluster, skulder, kostnader eller skuld, och utgifter (inklusive men inte begränsat till advokatarvoden), till följd av eller som uppstår ur a) din användning och tillgång till tjänsten, av dig eller någon person som använder ditt konto och lösenord, eller b) en överträdelse av dessa villkor.

Begränsning av ansvar

Under inga omständigheter ska Sjundedags Adventistsamfundet eller dess direktörer, anställda, partners, agenter, leverantörer eller dotterbolag, vara ansvariga för några indirekta, tillfälliga, speciella, följdskador eller straffskador, inklusive utan begränsning, förlust av vinst, data, användning, mervärde eller andra immateriella förluster, till följd av (i) din tillgång till eller användning av eller oförmåga att komma åt eller använda tjänsten; (ii) något beteende eller innehåll av någon tredje part på tjänsten; (iii) något innehåll som erhållits från tjänsten; och (iv) obehörig åtkomst, användning eller ändring av dina överföringar eller innehåll, oavsett om det baseras på garanti, kontrakt, skadestånd (inklusive försumlighet) eller någon annan juridisk teori, oavsett om vi har informerats om möjligheten till sådan skada, och även om en åtgärd som anges här konstateras ha misslyckats med sitt väsentliga syfte.

Ansvarsfriskrivning

Din användning av tjänsten sker på egen risk. Tjänsten tillhandahålls på en " SOM ÄR " och " SOM TILLGÄNGLIG " -basis. Tjänsten tillhandahålls utan garantier av något slag, vare sig uttryckliga eller underförstådda, inklusive, men inte begränsat till, underförstådda garantier för säljbarhet, lämplighet för ett visst ändamål, icke-intrång eller kurs av prestanda.

Sjundedags Adventistsamfundet, dess dotterbolag och dess licensgivare garanterar inte att a) tjänsten kommer att fungera oavbrutet, säkert eller tillgängligt vid någon viss tidpunkt eller plats; b) eventuella fel eller defekter kommer att korrigeras; c) tjänsten är fri från virus eller andra skadliga komponenter; eller d) resultaten av att använda tjänsten kommer att uppfylla dina krav.

Undantag

Vissa juridiska områden tillåter inte uteslutning av vissa garantier eller uteslutning eller begränsning av ansvar för följdskador eller oförutsedda skador, så begränsningarna ovan kanske inte gäller för dig.

Gällande lag

Dessa villkor ska styras och tolkas i enlighet med lagarna i Maryland, USA, utan hänsyn till dess lagkonfliktsbestämmelser.

Vår försummelse att genomdriva någon rättighet eller bestämmelse i dessa villkor ska inte betraktas som ett avstående från dessa rättigheter. Om någon bestämmelse i dessa villkor anses vara ogiltig eller icke verkställbar av en domstol, kommer de återstående bestämmelserna i dessa villkor att förbli i kraft. Dessa villkor utgör hela avtalet mellan oss avseende vår tjänst, och ersätter alla tidigare avtal som vi kan ha haft mellan oss avseende tjänsten.

Förändringar

Vi förbehåller oss rätten att, efter eget omdöme, när som helst ändra eller ersätta dessa villkor. Om en ändring är väsentlig kommer vi att meddela detta minst 30 dagar innan de nya villkoren träder i kraft. Vad som utgör en väsentlig ändring avgörs efter vårt eget omdöme.

Genom att fortsätta att komma åt eller använda vår tjänst efter att eventuella ändringar träder i kraft samtycker du till att vara bunden av de reviderade villkoren. Om du inte godkänner de nya villkoren har du inte längre rätt att använda tjänsten.

Kontakta oss

Om du har några frågor om dessa villkor, vänligen kontakta oss på: info@hopestudy.se.

  • Integritetspolicy
  • Villkor
  • Cookiepolicy